Start

Här börjar en potentiellt gynnsam relation för dig som är utvecklingsbenägen

Som erfaren coach och organisationskonsult så ser jag mig mer som organisationsfilosof numera. Med det menar jag att de mest fruktsamma samtalen sker i en anda av samskapande och dialogiskt tänkande. Då ägnar vi oss åt Systemisk Vägledning.

Rent systemiskt skapar vi en struktur tillsammans så att processen blir så gynnsam som möjligt med avseende på syftet med mötet.

Struktur styr process styr resultat. Och strukturen styrs upp av ett medvetet syfte.

… och drakarna ja. De är säkert bekanta!?
Förvirring och Paradox heter de.

Välkommen att utforska mer
Svante

PS. Jag har skrivit en artikel i AAP Quarterly (”amerikanska psykosyntesförbundets” tidning) om embodiment, förkroppsligande och hur vi kan använda systemiska konstellationer och dess metoder i terapi och organisationsarbete.

Läs artikeln i tidskriften direkt. Du kan ladda ner den här: 
http://aap-psychosynthesis.org

Hör gärna av dig med synpunkter. DS.

Systemisk Vägledning

Individ eller organisation?
Vi är alla människor med hela vårt familjesystem mer eller mindre medvetet hängande på våra axlar. Hantera det väl och det tjänar både dig och organisationen.

Efter mer ån 30 år i industrin så vet jag att lönsamhet och tillväxt är nödvändiga men också långsiktig hållbarhet. Det gör det hela än mer intressant att kombinera alla relevanta faktorer. Eftersom jag arbetar systemiskt så har jag alltid helheten för ögonen. Då blir också slutresultatet användbart i varje steg.

Experiment och prototyp ingår som en del i att hitta nya vägar till produktivitet och effektivitet  i organisationen samtidigt som de mänskliga faktorerna är nyckeln. Modern forskning visar att samarbete och kollektiv intelligens är det som ger oöverträffade resultat.

Förvänta dig nya spännande metoder. Lite filosofi kan du hitta under rubriken Komplexitet.

 

Systemisk Coaching

Att erbjuda coaching kräver en definition av vad min coaching egentligen innebär.

Grunden är en helhetssyn som inkluderar både det mjuka mänskliga och de hårda resultaten. Medvetna samarbetande medarbetare ger lönsamhet och produktivitet i rätt riktning för organisationen såväl som för individen. Att dela värdegrund med hela sig och leva det varje dag är grunden. Det i sin tur kräver att både organisationen och individen vet vad värderingarna är, mer än att kunna dem utantill.

Min coaching utgår från behoven. Det gäller både gruppen och individen. Att coacha en grupp innebär ledningsutbildning. Vem ansvarar för vad? Vem ser helheten? Vem bryr sig om detaljerna?

Grunden är systemteori och praktisk människokunskap.

Jag har mer än 30 års erfarenhet av både industri och djupa mänskliga processer. Syntesen är hoppfull !!

Jag erbjuder coaching genom mitt eget företag Intuitiv Dialog sen ett drygt decennium.

 

Komplexitet

Med mer än 30 års erfarenhet av data- och telekommunikationsvärlden och en civilingenjörsexamen i botten samt parallellt mer än 30 års erfarenhet av mänsklig och personlig utveckling i många olika former så kan jag se flera perspektiv i varje fråga.  Själva karaktären av de två världarna leder fram till många möjligheter för synteser, dvs till nya nivåer av komplexitet som förenklar förståelsen. Syntes är en sammansmältning på en högre nivå som ger en synergieffekt av 1+1=3.

 

En tidig insikt var att ju mer jag förstod av komplexiteten desto enklare blev det. Som att gå genom sanningens port. Först förvirring och motsägelse, som ju kan vara rätt länge ibland, sen plötslig klarhet och en undran varför jag inte såg det självklara tidigare.

 

Mitt arbete syftar till att skapa den enkelheten, den förståelsen av dagens komplexa frågor och skeendens om ger enkla beslut om handling och nya förhållningssätt.

 

En klargörande skillnad kan man få från Dave Snowden. Komplicerad betyder att experter med rationella metoder kan förr eller senare lösa upp det hela. Komplex betyder att dessa metoder är verkningslösa och mer experimentella och upplevelsebaserade metoder måste användas. Prototyping under säkra förhållanden ingår här som en strategi för att sen implementeras i större skala.

Om mig

Systemisk Vägledare/Navigatör, coach, mentor, samtalsterapeut, organisationskonsult– flerfaldigt diplomerad med fleråriga utbildningar

Certifierad CTT 1 och 2  Barret Value Centre

Synnerligen välutbildad i systemiska konstellationer/uppställningar med tonvikt på organisationer sen 2005. Med grund från Bert Hellinger

Civilingenjör KTH, Data och Medicinsk Teknik

Erfaren utbildare i mänsklig utveckling

En brobyggare

Tar numera enbart intressanta uppdrag. Fresta mig